ست استریل سونداژ, ست های پانسمان و جراحی

معنا استریل, مفهوم استریل, معنا اsتcdg, مضمون‌ اصطلاح استریل, متساوی استریل, استریل چی میشه؟ در این مقاله کارا

توسط NEWSAMINS در 12 بهمن 1400
معنا استریل, مفهوم استریل, معنا اsتcdg, مضمون‌ اصطلاح استریل, متساوی استریل, استریل چی میشه؟ در این مقاله کارایی شده در در آغاز تفاوت اصطلاحات مرسوم در آزمایشگاه نظیر ضدعفونی کردن و استریل کردن تفسیر دادهشود. در صورتی که میخواهیم صحیح و صحیح تمیز کنیم به ویژه در این دورهی اپیدمی کروناویروس، خوبتر هست تفاوت دربین ضد عفونی و استریل کردن را بدانیم. برای تمیز کردن سطح، سیدیسی، پیشنهاد مینماید میکروبها را حیاتی به کار گیری از صابون و آب از در بین ببرید. حرارت خشک نسبت به حرارت مرطوب اثر کمتری دارااست و از طرفی به دمای بالاتر و زمان بیشتری به جهت استریل کردن نیاز است. از آنجایی که استریلیزاسیون در این تکنولوژی به شیوه فیزیکی انجام میشود، دوران استریلیزاسیون کاهش یافته و ایجاد مواد سمی متوقف شده و عمر ستها هم افزایش یافته است. به این برهان نیازی بهAeration نداشته و در سرانجام در همین تکنولوژی زمانه استریلیزاسیون حداکثر به ۹۰ دقیقه کاهش یافته است. تراز قرار گیری وسایل در معرض پراکسید هیدروژن حدود ۵ دقیقه به ارتفاع میانجامد و این سطح با فراوانی برای خوبتر اجرا شدن فرآیند سپس دارد. نیاز به یک سیستم مانیتورینگ قادر جهت میزان گیری مقدار همین گازها در گوشه و کنار کار تا در شکل ارتقاء غلظت و به جهت جلوگیری از آسیبهای جدی به کارکنان اعلام خطر کند. ما در ادامه به تحلیل بعضا ازین تفاوت ها خوا هیم پرداخت تا خصوصیت های همین دستگاه ها را به جهت شما روشن تر سازیم. 2. ظروف مقاوم در برابر حرارت را روی قفسه بالای آب قرار دهید و در هر ظرف بیش از ۱۰ سانتیمتر خاک نباشد. 3. قسمت بالایی ظروف را کلیدی فویل آلومینیومی بپوشانید و در فری که از قبل با دمای ۱۰۰ جايگاه سانتیگراد گرم شده، قرار دهید. سوزن را حیاتی به کارگیری از ابزارهایی نظیر موچین یا انبر در باطن شعله قرار بدهید تا نوک آن گداخته شود. ولی اکنون طریق استریلیزاسیون پلاسما که یک نحوه استریلیزاسیون در درجه حرارت و رطوبت ذیل میباشد به عنوان مناسبترین جایگزین جهت روش اتیلن اکساید مطرح بوده و به اندازهای سریع است، که میتواند راندمان به کارگیری از این ابزارهای گران ارزش را افزایش دهد. پراکسیدهیدروژن به داخل گوشه و کنار تزریق میشود و در محفظه خلا بخار شده و به تمام قسمتهای گوشه و کنار نفوذ میکند، در این حالت پراکسید هیدروژن خاصیت کشندگی میکرو ارگانیسمها را دارد، البته هنوز مرحله پلاسما آغاز نشده است. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم استریل وسایل اتاق عمل بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب