چگونه برای بهبود در استخر بادی در 60 دقیقه

اما مشکلات نیروی باد: توربینهای بادی فقط با آمدن باد کار میکنند. چوب در مقایسه با گاز طبیعی و سوختهای نفت خام

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

اما مشکلات نیروی باد: توربینهای بادی فقط با آمدن باد کار میکنند. چوب در مقایسه با گاز طبیعی و سوختهای نفت خام دیرتر میسوزد؛ ولی اما فواید ان: سوخت گیاهی تمام نشدنی است و هنگام سوختن سوختهای گیاهی گاز گلخانهای تولید نمیشود و زمین را گرم نمیکند. گرمای مورد استفاده برای انرژی زمینگرمایی میتواند از اعماق زمین باشد، یعنی تا هسته زمین - عمق ۶۴۰۰ کیلومتری زمین. فناوریهای HDR و EGS متمایز از هیدروترمال، بسته به محدوده اقتصادی در عمق حفاری، ممکن است در هر کجای جهان امکانپذیر باشد. در هسته، دما ممکن است به بیش از ۵۰۰۰ درجه سلسیوس برسد. در این میان ممکن است برای این کار از توربینهای بخاری، توربینهای گازی، توربینهای هیدرولیکی، موتورهای بنزینی، موتورهای گازی و موتورهای دیزلی نیز استفاده شود. نیروگاه بادی دریایی گونهای انرژی دریایی نیست، زیرا برق بادی از باد گرفته میشود، اگرچه توربینهای بادی روی آب قرار گرفتهاند. اگر شدت وزش باد زیاد باشد توربینها متوقف میشوند.

This data w as wri​tt​en ​with the he᠎lp of G SA Con᠎te᠎nt Generat or DEMO᠎!

آنها بیشتر در رودخانههای کوچک یا بهعنوان سازههای کم تأثیر در رودخانههای بزرگتر ساخته میشوند. فناوریهای خورشیدی بسته به روش جذب، تبدیل و توزیع انرژی خورشیدی، بهطور کلی به صورت خورشیدی منفعل و خورشیدی فعال توصیف میشوند. ایتالیا بیشترین نسبت برق خورشیدی را در جهان دارد. در سال ۲۰۱۵، خورشید ۷٫۷٪ از تقاضای برق در ایتالیا را تأمین کرد. از گذشته، برق آبی با ساخت مخازن و سدهای بزرگ برق آبی تأمین میشد و هنوز هم در کشورهای در حال توسعه محبوب است. با اینکه دونالد ترامپ این توافقنامه را کنار گذاشتهاست، سرمایهگذاری بر روی انرژیهای تجدیدپذیر همچنان در حال افزایش است. در زمان باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، سیاستهای ایالات متحده، بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر را مطابق با تعهدات توافقنامه پاریس ترغیب میکرد. یکی از مزایای استفاده از یک جسم قابل باد شدن این است که در زمان غیر استفاده، آن را میتوان در فضای کوچک ذخیره کرد. از گذشته استفاده از نیروی باد برای به کار انداختن آسیابهای بادی معمول بوده و هماینک نیز در بعضی نقاط معمول است. سامانههای خورشیدی متمرکز (CSP) از عدسیها یا آینهها و سامانههای ردیابی برای متمرکز کردن نور خورشید به یک پرتو باریک استفاده میکنند.

در سال ۲۰۲۰ در سرتاسر جهان، حدود ۱۲ میلیون نفر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر مشغول به کار هستند، که حدود ۴ میلیون نفر از آنها در بخش انرژی خورشیدی فعالیت دارند که بزرگترین بخش از لحاظ اشتغال است. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت زمینگرمایی جهانی ۱۴ گیگاوات بود. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت جهانی انرژی زیستی ۱۲۴ گیگاوات بود. کمتر از ۱۵۰ سال پیش نخستین تلاشها برای استخراج صنعتی فیلم استخر بادی بزرگ نفت آغاز شد. به بهکارگیری پوسته خارجی زمین بهعنوان باتری حرارتی برای تسهیل انرژی حرارتی تجدیدپذیر برای گرمایش و سرمایش ساختمانها و دیگر مصارف برودتی و صنعتی اشاره دارد. ژئوترمال دما پایین (که بهطور کلی با عنوان "GHP" شناخته میشود) یک فناوری تجدیدپذیر بهطور فزاینده مهم است زیرا هم از انرژی کل سالیانه مرتبط با گرمایش و سرمایش میکاهد، و هم منحنی تقاضای برق را مسطح تر میکند و از نیازهای شدید برق (پیک برق) در تابستان و زمستان میکاهد. در زندگینامه فیشر آمدهاست که وی به کمک یک دکترای افتخاری از مؤسسه پرودوی کلمبیا در نیویورک مشهور شدهاست در دانشگاه کلمبیا هیچ چنین موسسهای وجود ندارد و فیشر اذعان میکند که آنجا به خوبی شناخته شده نیست. سازمانهای بسیاری در بخشهای دانشگاهی، فدرال و بازرگانی وجود دارند که پژوهشهای پیشرفته گستردهای را در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر انجام میدهند.

شماتیک سامانه زمینگرمایی پیشرفته (EGS). اکثریت قریب به اتفاق انرژی زمینگرمایی در سنگهای خشک و غیر متخلخل قابل دسترس با حفاری است. اکنون، هواپیماهای الکتریکی سرنشین دار بیشتر فقط نمایشهای تجربی هستند، اگرچه انرژی بسیاری از هواپیماهای کوچک بدون سرنشین از باتری تأمین میشود. انرژی اقیانوس توانایی تأمین مقدار چشمگیری انرژی تجدیدپذیر جدید در سراسر جهان را دارد. سرمایهگذاریهای جدید جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، نسبت به زغالسنگ، گاز یا نفت در اشتغالزایی مؤثرتر است. ارتش آمریکا پیشتر خود را متعهد کردهاست که ۵۰٪ از مصرف انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. یک نیروگاه CHP با سوخت چوب برای تأمین برق ۳۰۰۰۰ خانوار در فرانسه. در کشورهایی که بیشترین درصد برق را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تولید میکنند، ۵۰ کشور برتر عمده انرژی خود را از طریق برق آبی تأمین میکنند. یا باتری تأمین میشود. بسیاری از نیروگاههای جریانی روزمینی، نیروگاه برقآبی میکرو یا نیروگاه برقآبی پیکو هستند.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن