فشار شکن ، فشار شکن آب ، تولید کننده انواع شیرهای فشار شکن

ما میتونیم اساسی به کارگیری از این شیر، فشار آب (در دامنه مجاز) گزینه نیاز برای تجهیزات آتشنشانی را آماده کنیم

توسط NEWSAMINS در 14 اسفند 1400
ما میتونیم اساسی به کارگیری از این شیر، فشار آب (در دامنه مجاز) گزینه نیاز برای تجهیزات آتشنشانی را آماده کنیم. گستره کاربرد: مورد به کار گیری برای آب آشامیدنی تا دمای ۷۰ رتبه سانتی گراد. شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا ،دستگاهی جهت کمتر فشار جریان ، از طرز تثبیت فشار بالادست و تهیه و تنظیم آن به فشار ذیل در مسیر خروجی فشارشکن برنجی میباشد.محدوده عملکرد دمایی این شیر فشار شکن از ۰ تا ۸۰ سکو شیر فشار شکن هوای فشرده سانتیگراد است. همین کمپانی، بهترین و مرتبه یک ترین تجهیزات و دستگاه های هیدرولیکی را تولید و روانه بازارهای جهانی می کند. در ایجاد این شیر باید از مرغوب ترین مواد به کار گیری شود و کلیدی گزینش کمپانی پیشرفته خرید بهترین و دارای کیفیت ترین شیر فشارشکن صورت می گیرد. بالعكس، هر گونه افزايش فشار در ناحيه پايين دست باعث بسته شدن شير راهنما شده و سبب ساز به تخليه سیال زير ديافراگم اصلي K از طريق لوله باريك L و روزنه J خواهد شد و در نتيجه فنر برگرداننده G، شير اصلي را خواهد بست تا فشار جريان اصلي بيشتر كاهش يابد. محافظت و تعمیر شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار با بسته به دسته مارک تولید کننده متغیر باشد و نمیتوان فرمول خاصی به جهت تمامی شیرهای اطمینان نوشت و همین را باید بدانید که دستورالعمل هر برند و هر دسته حساس یکدیگر زیاد متعدد میباشد و شیوه کارگزاری آن نیز بسته به شرایط فرق دارد. شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا ، محصولی از شرکت ایتاپ (itap) ، نامی کار کشته ، شناخته شده و بین المللی در میدان تأسیسات ، که دارای استانداردها و تاییدیه های روز عالم میباشد. اهمیت استعمال از روشهای عددی و نرم افزار matlab معادلات مزبور حل شده و نمودارهای عملکردی شیر استخراج گردید. به چه صورت می توانیم شیر فشار شکن برنجی ایتالیا را کارگزاشتن نمائیم؟ در شرایطی که سایز شیر پهناور نباشد و یا این که توجه بسیار نیاز نباشد از این نوع شیر استفاده می گردد و سادهترین مکانیزم شیر فشار شکن را دارد. حساس گزینش سایز مطلوب شیر فشارشکن هزینه کمتر می یابد و از فرسودگی شیر جلوگیری می کند. برای کارگزاشتن شیر فشارشکن اقدامات متفاوتی انجام می پذیرد، در همین مورد ها گشوده نمودن شیرهای سیستم به وسیله کارشناسان کلیدی تجربه رخ می گیرد، در همین راستا هوایی که در سیستم لوله کشی وجود دارااست به رخ تام از این سیستم تخلیه می گردد. شایان ذکر است سیستم اطفا حریق از اجزای گوناگونی تشکیل شده و نصب آن امری تخصصی میباشد .
آخرین مطالب