NewsWatch: ‘آن را خطرناک نمی شود ارسال یک پیام روشن به آمریکا: ایالات متحده بازدید 120,000 coronavirus موارد بیش از ژوئیه 4 تعطیلات آخر هفته — با موج در فلوریدا و آریزونا و تگزاس

MARKETWATCH صفحه اول فلوریدا گزارش 10,059 موارد جدید یکشنبه پس از گزارش 11,458 جدید موارد شنبه بود که دوم تنها…

ادامه ←