راک استار بودن در صنعت شما یک موضوع لباس زورو است

خوبتر است یک قوس بزرگ بکشید تا لبه های شنل یکنواخت باشد، دارای ضربه - نوار سانتی متری خیاط را اصلی یک دست در ع

توسط NEWSAMINS در 18 شهریور 1401
خوبتر است یک قوس بزرگ بکشید تا لبه های شنل یکنواخت باشد، دارای ضربه - نوار سانتی متری خیاط را اصلی یک دست در علامت مساوی، طول فرآورده به بیشتر 15 سانتی لباس زورو نقاشی متر نگه دارید. در اکنون آماده سازی یک مستطیل هستیم که ارتفاع آن یه خرده کمتر از ارتفاع شما و عرض آن یک و نیم متر باشد. مقوا، قیچی، چسب PVA، اتومات را از قبل فراهم کنید. شنل را می توان روی سر پوشید، مهم روبان، توری گره زد، اهمیت یک سوییچ یا این که نوار چسب بسته کرد. بهطور کلی او از درگیر شدن در مکالمات، عمل ها یا این که اذهان سوای زیباییشناسی یا این که لذت آرمانگرایانه ناتوان است. او یک "مرد مدپوشی است" که بیش از حد لباس فاخر می پوشد، و مشتاق به بذله گویی است، و بهطور کلی باد برتریطلبی در سر دارد، و ممکن هست شامل شوق به شرایط اجتماعی بالاتری از آنکه دیگران دربارهی او فکر میکنند، نیز باشد. برخی از "هیجانات واضح جوانان" دردهه ۱۹۲۰ قطعاً "احمق گونه" در خلق و خوی و ظواهر بود، در حالی که به سمت اواخر دهه ۱۹۶۰، مد مردانه بهطور قابل توجهی در سبک احمقگونه، یادگاری سست دورهی جرجیا و ویکتوریا شد. در سریال دوستداشتنی Blackadder the Third، بازی Hugh Laurie در شخصیت جرج چهارم به عنوان یک احمق کودکانه محض در در مقابل پیشخدمت زیرک و نیش دار خود E. Blackadder (با بازی روآن اتکینسون) به تصویر لباس زورو ژاپن کشیده شد. The Relapse را، ونبرو، در حول بازیگران خاصی در Drury Lane Theatre، از گزاره Colley Cibber، که نقش Lord Foppington را بازی میکرد، طرحریزی کرد. شخصیت احمق در اکثری از کمدیهای بازگرداندی (کمدیهایی که دربین سالهای ۱۶۶۰ تا ۱۷۱۰ متن و اجرا شدهاست) ظاهر شدهاست، از پاراگراف آقای Fopling Flutter در The Man of Mode یا این که Sir Fopling Flutter به سال ۱۶۷۶ اثر George Etherege، جراحت زبانها علیه ازدواج سیاسی در The Town Fop به سال ۱۶۷۶ منتشر شده در ۱۶۷۷ اثری از آفرا بِن، و Lord Foppington در The Relapse به سال ۱۶۹۶ که اثر جان ونبرو میباشد. احمق به تیتر یک "beau" ("مردیکه خیلی بزن دقت میکند") نیز اشاره شد، همانند کمدیهای بازگرداندیای همچون The Beaux' Stratagem سال ۱۷۰۷ به وسیله George Farquhar، و ،The Beau Defeated سال ۱۷۰۰ توسط Mary PIX، یا در زندگی واقعی Beau Nash، معلم مراسم در Bath، یا ریجنسی دارای اسمو رسم Beau Brummell.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن