کاربرد کامپیوتر در روانشناسی pdf

دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در روانشناسی اکبر رضایی pdf ، تحلیل داده ها تنها بخشی از فرآیند پژوهش است

توسط مدیر سایت در 26 فروردین 1403

دانلود پی دی اف کتاب کاربرد کامپیوتر در روان شناسی اکبر رضایی

دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در روانشناسی اکبر رضایی pdf ، تحلیل داده ها تنها بخشی از فرآیند پژوهش است. قبل از تحلیل داده ها به کمک SPSS باید اقدامات مهمی انجام دهید. نخست بایستی پژوهش خودتان را طراحی کرده و ابزار های مناسب برای گرد آوری داده را انتخاب کنید. این مطالب بخشی از محتوای این کتاب میباشد.

فهرست مطالب کتاب کاربرد کامپیوتر در روان شناسی اکبر رضایی:

فصل 1: طراحی پژوهش

فصل 2: آماده کردن دفترچه کدگذاری

فصل 3: آشنایی با spss

فصل 4: ایجاد فیل داده ها و وارد کردن داده ها و …

فصل 14: روش های آماری غیرپارامتریک

آخرین مطالب