باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به طریق باز کار کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارااست که عبارت می باشد از طولانی ت

توسط NEWSAMINS در 19 آذر 1401
در صورتی که برج به طریق باز کار کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارااست که عبارت می باشد از طولانی تر نمودن گرمای محسوس به مرجع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن با جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اساسی صندلی سنگی در ارتفاع محفظه که به وسیله حوضهایی دارای صفحه ها سنگی از همدیگر جدا میگردند که کارایی آن‌ها مشخص وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز مشاهده میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و حفظ برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقا طول عمر تجهیزات و نگهداری امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. کلام در رابطه با مزایای انواع برج خنک کننده شاید سا‌عتها و ایام طول بکشد. لازم به ذکر است که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای اصلی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، گونه آن خشک یا خیس بودن ، مدار گشوده یا بسته بودن و عامل ها ضروری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار می باشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از شیوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از محصول چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و تولید میشوند. هیبرید در لغت به معنا مخلوط دو یا یک‌سری روش و یا این که راه و روش متفاوت، حساس هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر طریق است. این قابل استعمال در هر دو کارگزاری نو و موجود است. اهمیت اعتنا به نامی که به جهت این گونه از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و نصب سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که تعیین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی است که مهمترین آن ها شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌نمایند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول همین دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای بسیار بزرگ مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و ارتفاع هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، نقص‌ جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل ناخواسته وجود دارد از میان میرود. ضروری به ذکر است که در این برجها، مدل جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری است و بیشترین میزان توصیه را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس تولید یک تراز اکثر برای تماس میان هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان میباشد میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. اهمیت توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب کلیدی جریان طبیعی هوا، بسیار پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در علیه انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را کلیدی توجه به میزان نیروگاه و مقدار مواد آلوده کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به مبداء خود تخلیه کرد، اما گهگاه تایم ها بایستی قبل از بازگشت به مرجع مورد تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از اساسی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف بین تراکم هوای خارج برج و جرم هوای داخل برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا می بایست ارتفاع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی پهناور باشد تا فشار محرک آیتم لحاظ بدست آید. یک عدد از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر اساسی به عبارتی میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از ابتدا از چیلر استعمال میشد. از طرح و صورت برج خود به کار گیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی اهمیت به کارگیری از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به خارج جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از شیوه یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین کار به مراد در دست گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خویش در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به حیث مصرف آب و انرژی هم زیاد بهینه تر عمل می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کاهش مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور نظارت مقدار آپروچ از فرمول ذیل استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را وقتی ارتقا می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. ولی با اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده با جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه با خلل مواجه شده و ساخت گروه کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد مستقر می گردد. 4. در نتیجه این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 رتبه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی اساسی رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت با آب گرم، اصلی عبور از آنان وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حساس جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج اساسی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته کلیدی جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % میزان آبی میباشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این امکان را فراهم می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور بدین شکل هست که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم بر روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در عاقبت نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از جنس بتونی و یا فلزی ساخته می گردند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و اساسی شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای یک‌سری خانهای ساخته میگردند که هر یک کلیدی دمندهای مهم جریان هوای متغیر است، در درمقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و جواب دهی خوبی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار میگیرد که به آن، دمنده از گونه جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از نحوه تبخیر گزیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از تولید کنندگان متفاوت از طرح های مختلف به کار گیری می کنند ، کلیه برج های خنک کننده حیاتی استعمال از همان اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می‌گردد به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال میباشد در میآید، البته اهمیت استفاده از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها می توان آنها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها حیاتی هزینه سرمایه گذاری و ایجاد بالایی هستند و به این خاطر از نگرش اقتصادی وقتی مطلوب میباشند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر استفاده میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق حیاتی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان مکانیکی هوا از دسته جریان تحمیلی هر چندین که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می کنند و همچنین عیب با دیگر آن ها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به یار باد کمتر مییابد اما بدلیل اینکه موسیقی انتقال دانسیته کمتر میباشد کارایی این سیستم هم کمتر میباشد. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن