از مواد شیمیایی Impact شنیده اید؟ همینجا این است

کمپانی sigma محصولات مورد استعمال در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه و گسترش دارویی را عرض

توسط NEWSAMINS در 26 آذر 1401
کمپانی sigma محصولات مورد استعمال در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه و گسترش دارویی را عرضه می‌کند و طیف وسیعی از محصولات و حرفه آوری های کار کشته را به جهت تحقیقات شیمیایی از پاراگراف گونه های کاتالیزورها (فلزی، غیر فلزی، کایرال)، حلال ها، آنتی بادی ها، معرف های بیوشیمیایی، بافرها، اسیدها و بازها را ساخت می کند. APTMS یک آمینوسیلان می باشد که در فرآیندهای silanization به تیتر ادله جفت سیلان برای تصحیح تراز انواع نانو ذرات و در ادغام اساسی ماتریس سیلیس مزوپور به جهت از فی مابین بردن کروم از فاضلاب دیدن صفحه اصلی استفاده می شود. از این ماده شیمیایی به عنوان یک سلاح در طول مبارزه جهانی اولیه به کارگیری می شد. تترا هیدرات مولیبدات آمونیوم (AMT) یک نمک مولیبدن میباشد که به عنوان پیش ماده در ساخت کلسیم مولیبدات، سنتز دی اکسید تیتانیوم، MoO2، MoBi2S5 و تهیه محلول ید یدید-مولیبدات برای تعیین تراز گلوکز استعمال می شود. MBTH هیدروکلراید هیدرات یک معرف کروموژنیک می باشد که برای تعیین بنزودیازپین ها، کلسترول، عمل آنزیم، سنتز رنگ های بنزوتیازولیلیوم آزو و همینطور به عنوان یک معرف جفت الکتروفیلی به جهت تعیین کلر ما‌نده آیتم به کار گیری لینک قرار می گیرد. NaHSO3 به تیتر معرف برای ایجاد بافر بارش ایمنی (IP) به منظور اصلاح مواد شیمیایی در DNA، سنتز ۵ ، ۶-دی هیدروآسیل-۶-سولفونات و آرسنیولیپیدها گزینه استفاده قرار می گیرد. در تشکیل آلیاژ Al-Cd و به تیتر یک عامل هسته در ساخت رنگدانه TiO2 به کارگیری می شود. مونوهیدرات هیدرازین حیاتی سیستم کریستال تریکلینیک و مجموعه فضایی P3121 هستند که به عنوان منشا هیدروژن از طرز مجزاسازی در حضور کاتالیزور تشکیل شده از نانوذرات آلیاژ Ni-Pt و CeO2، استدلال کمتر دهنده در مواردی و سنتز هیدرازید بنزوئیک اسید و وینیل بنزیلامین هیدروکلراید به کار گیری می شود. یک جامد بی رنگ است که به عنوان کاتالیزور نوکلئوفیلی موءثر در اشکال واکنش های آسیلاسیون، بیلیس-هیلمن، هیدروسیلاسیون ها، تریتیلاسیون، سنتز استودینجر β- لاکتام ها و موارد دیگر کاربرد دارد. روغن معدنی یک مایع شفاف، بی بو و ماده ای مشترک در انواع مواد آرایشی و محصولات مراقبتی است. سیگما آلدریچ ایالات متحده،یکی از بزرگترین ایجاد کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی در سراسر عالم می باشد که بیش از 230000 معرف و ماده شیمیایی را تولید می کند. از این ماده عمده در صنعت های پلاستیک سازی به کار گیری می شود. این ورقه شامل ترکیبات تولید کننده مواد شیمیایی، مخلوط درصد موادسازنده و مواد درون آن و پارامترهای ایمنی که حین مصرف و وقوع واقعه باید رعایت شوند را به جهت به عبارتی ماده شیمیایی مشخص و معلوم ابلاغ می کنند. حقیقت این میباشد که می توانیم به راحتی اکثریت محصولاتی را که در سوپر مارکت می بینیم اصلی ترکیبات طبیعی که در منزل داریم، به دست آوریم. در طب غالباً از مدل خالص آن به کار گیری شده و بها واقعی آن تنها به دست طبی ماهر پدیدار میگردد. در شویندهها کلیدی هدف برطرف کردن سختی آب و عملکرد بهتر، در طبی برای تهیه و تنظیم آسپرین و در دندانپزشکی مادهای مؤثر در تمیزکردن دندانها است. به تیتر ماده كاهش دهنده در تنظیم ورق های گرافن استعمال می شود. TEDETA یک لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین N می باشد. حدود یک چهارم از تمام مواد شیمیایی تولیدی، در تولید بقیه مواد شیمیایی به کلیک مصرف می رسند. اخلال در محفظه زیست از طلوع فرهنگ وتمدن شکل دیتا است و حساس پرورش جمعیت جهانی مشکلات آلودگی ارتقاء یافته است، به جهت محافظت یک محیط زیست سالم ترفند های شیمی آنالیتیکال آیتم اتکا قرار می گیرند، مواد نامطلوب موجود در آب، هوا، خاک و مواد غذایی باید مشخص شوند. به تیتر مثال در کشاورزی به جهت ساخت کودهای آمونیوم فسفات و غنی کردن خاک و بهبود رویش گیاهان، در صنعت های غذایی به منظور تولید طعم در بعضا از غذاها و نوشیدنیها و یا در پروسه تولید روغن نباتی، پکینگ پودر یا این که محصولات گوشتی به کار گیری میشود. اسید سیتریک که به رخ آبدار و خشک ایجاد می‌شود از جمله اسیدهای پرمصرف در صنعت های غذایی است، به گونهای که حدود ۷۵ % اسید ایجاد شده در همین صنعت به کار گیری میشود. اسید سیتریک از جمله اسیدهای آلی میباشد که به رخ طبیعی در بعضی از میوهها و مرکبات وجود دارد. همچنین در صنعت های شیمیایی اکسیژن در جزء‌جزء‌کردن هیدروکربنها (ترکیبات صرفا کربن و هیدروژن) به محصولات هیدروکربن کوچکتر نظیر اتیلن، پروپیلن و استیلن کاربرد دارد. آنان کوچکترین واحدی هستند که هر چیزی را می توان فارغ از انجام کارهای افراطی (مثل بردن یک مشعل دمنده به یک بلوک لگو یا این که شکستن اتم ها در یک راکتور هسته ای ) به آن مجزاسازی کرد . محلول های آبی سدیم بیسولفیت در طبیعت اسیدی هستند و مجزاسازی آن به صورت اسید، دی اکسید گوگرد تشکیل می دهد. اسپرمین تترا هیدروکلراید به شکل پودر یا این که کریستال می باشد و به جهت رسوب DNA از بافرهای آبی اندک نمک به کار گیری می شود. به رخ پودر است و عنوان سپر مؤثر نوترون به جهت راکتورهای هسته ای متحرک، سوخت موشک و سیستم ذخیره انرژی آیتم به کار گیری قرار می گیرد. به شکل مایع می باشد و به تیتر معرف در سنتز ماکرولیگاند آمین شده و لیگاند رسوبی مورد استعمال قرار گرفته برای اطلاعات بخش اعظم به اینجا کلیک کنید است. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم ادامه مطلب بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.