دانلود کتاب ۴۸ قانون قدرت tagged posts

وضعیت بازار کتاب دیجیتال

ورود ناشران در زمینه چاپ دیجیتال موافقان و مخالفان زیادی دارد. بسیاری از فعالان چاپی که در سالهای اخیر در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند از ورود ناشران و سرمایه گذاری آنها در چاپ دیجیتال ناراضی هستند و معتقدند که کار را باید به افراد ماهر سپرد.

از طرف دیگر ورود تعداد زیادی از متخصصان و افراد غیر متخصص در زمینه چاپ دیجیتال مشکلات زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است و افرادی که سال ها پیش وارد این حوزه شده اند در رقابت ناعادلانه از بازار حذف می شوند...