بازار فوق العاده: در اینجا وارن بافت را فرصتی برای ارائه coronavirus-متزلزل سرمایه گذاران بینش خود را بر روی یک درهم و برهم بازار سهام

اگر وارن بافت هر گونه کلمات از آسایش و یا هشدار برای سهام-سرمایه گذاران در بازار dazed and confused با…

ادامه ←

کلمات کلیدی: آمازون, مدیر عامل شرکت می گوید که سرمایه گذاران ممکن است شما می خواهید را به یک صندلی’ به عنوان او توضیح می دهد که چرا این شرکت صرف خواهد شد ‘تمامیت’ از 4 میلیارد دلار سود

Amazon.com Inc. جای تعجب نیست در صدر انتظارات برای فروش سه ماهه در میان COVID-19 همه گیر بود اما از…

ادامه ←

کلمات کلیدی: ‘آیا نمی شود فریب خورده!’ 40% افت می تواند آمار در سال آینده پس از این خرس-بازار تجمع محو کهنه اقتصاددان هشدار

“ “آیا نمی شود فریب خورده های اخیر دوباره بجای اول برگشتن در سهام; سرمایه گذاری صحنه شروع به شبیه…

ادامه ←