اطلاعات قطعی به چادر بازی کودک

این کاروان در نامه ای از طالبان خواسته بودند که آتش بس اعلام کنند، در گفتگو های صلح را با دولت بگشایند و زمان

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

این کاروان در نامه ای از طالبان خواسته بودند که آتش بس اعلام کنند، در گفتگو های صلح را با دولت بگشایند و زمان بندی را برای خروج نیروهای خارجی از چادر كودك افغانستان تعیین کنند. این کاروان می گوید که قصد دارد مقابل برخی سفارت های دیگر نیز چادر بزند و تا دولت و طالبان با یکدیگر به صلح نرسند، آواز صلح خواهی اش را رسا نگه دارد. درهمین حال وزیر تحصیلات عالی نجیب الله خواجه عمری ابراز نمود که با موجودیت دانشگاه تعلیم و تربیه نیاز نیست تا دارالمعلمین به دانشگاه ارتقا کند. لفکه سورانی: پیراهنی با آستین فراخ و بلند و زبانهای مثلث شکل در انتهای آستین است که در حال عادی دور مچ یا بازو میپیچند. زنان خاصان قشقایی نیز همان لباس زنان عادی قشقایی را میپوشند. نیز خالق این قصه را یک زن میداند که در این قصه با هوشمندی و ظرافت از حق خود دفاع کردهاست. او همیشه با بچهها بازی میکند ولی در مواقعی که مشکلی پیش میآید، تنها اوست که راه حل را میداند و جایی که به مظلومی ستم میرود، از او در برابر ظالم دفاع میکند. طبق چشمانداز شهری مشهد، به زودی خط ۳ مترو از بزرگترین خیابان الهیه یعنی بولوار امیریه عبور میکند که این موضوع حتماً در افزایش قیمت زمین و مسکن و نیز آبادانی منطقه جوان الهیه بسیار موثر خواهد بود.

این موضوع در خراسان که منطقه ای خشک و کوهستانی بوده و برای مثال شهر مشهد که فاقد رودخانه دائمی است، اهمیت زیادی داشته و دارد. نماینده گان مردم در مجلس تاکید ورزیدند که استادان و دانش آموزان دارالمعلمین از دو ماه به این سوء چادر تحصن بر پا کرده اند و اگر این خواست قانونی آنان ازسوی حکومت پذیرفته نشود، روند تحصیلات عالی در کشور با چالش های زیادی مواجه خواهد شد. قانون گذاران در مجلس تاکید نمودند که بیشتر آموزگاران مکتب ها چهارده پاس هستند و باید این نهاد تحصیلی به دانشگاه که نیاز جدی است ارتقا کند. اما اداره دادستانی کل کشور جزئیات بیشتری در مورد هویت مجرمان اعدام شده تا حال نداده است. بر پایهٔ گزارشی در کیهان لندن، «تاریخ واقعی آزادی پوشش زنان در عصر رضاشاه پهلوی، فراتر از اعلان رسمی آن توسط پادشاه، در تأسیس مدارس دخترانه، فعالیتهای اجتماعی زنان نوگرا، حضور بانوان در اجتماع با پوششهای مدرن، مقالات نشریات نوگرا، ایجاد کانونهای زنانه و مطبوعات زنانه، قرار دارد؛ اعلام رسمی آزادی پوشش زنان -که به غلط «کشف حجاب» نامیده شد- نتیجهٔ کوششها و افکار آزادیخواهانه و حق هویت مدرن زنان و مردان نوگرای ایران در کنار مدرنیزاسیون ایران و در آستانهٔ پدیداری هویت مدرن ایرانیان قرار داشت».

در سوی دیگر حکومت بر تلاش هایش برای آغاز گفتگو های رسمی و رو در روی صلح با طالبان نیز شدت بخشیده است. بسیاری از جوانها و خانوادهها برای شروع پیاده روی یا تفریح آنجا با هم قرار میگذارند. مردی جوان و قوی بیل را برداشت و شروع کرد به شخم زدن. من از قشلاق شروع میکنم. به تاریخ ۱۰ ثور سال ۱۳۹۵ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه پنج نفری آدم ربایان که در اختطاف و قتل این کودک نوجوان دست داشتند، خبر داد. امنیت ملی در خبرنامه ای گفته بود که در نتیجه اعتراف بازداشت شدگان محل دفن جسد اباسین در منطقه چنار کیلی ولسوالی خاک جبار ثبت و از زیر خاک بیرون کشیده شد. این جاذبه گردشگری مشهد هنگام طی مسیر به سمت آرامگاه فردوسی از داخل بلوار شاهنامه، در آن سوی بلوار، بقعه را مشاهده میشود. حتما سروکلهیمان از مشنگدزدی «نانخور» و «سَنگلیا» و گریز به سمت «بَنُک» و «حوض بتنگ» پیدا میشد. This data was g᠎en​erated ​with GSA Con tent ᠎Generato᠎r ​DE᠎MO !

پس چگونه فارغین دارالمعلمین وظیفه پیدا کنند؟ یکی دیگر از نماینده گان تصریح کرد: “وزارت معارف گفته که به چهارده پاس ها وظیفه داده نمی توانند. شماری از نماینده گان در مجلس میگویند: ارتقای دارالمعلمین سید جمال الدین افغان به دانشگاه یک نیاز جدی است، اما حکومت در این راستا هیچ کاری نکرده است. مجلس نماینده گان وزیر تحصیلات عالی و مسوولان وزارت معارف را درباره وجود موانع برای ارتقای دارالمعلمین سید جمال الدین افغان به دانشگاه برای پاسخگویی فرا خواند. این درحالیست که حکومت افغانستان تمامی پیشنهاد های این کاروان را پذیرفته است؛ حتا تمدید آتش بس برای یک ماه دیگر اما طالبان نه. کوهستان پارک شادی در دامنه تپه های شمال غرب باغ وکیل آباد قرار دارد و با داشتن وسعت آن حدود 18 هکتار از مکان های تفریحی مشهد برای جوانان و بزرگسالان محسوب می شود. پوشاک اصلی و غالب مردم در منطقه جنوب خراسان شباهتهایی با پوشاک در افغانستان به ویژه غرب افغانستان دارد.

آخرین مطالب