اویل فری

اویل فری کمپرسورباد دندانپزشکی فارغ از روغن یک عدد از پر کاربرد ترین نوع های کمپرسور در بازار است. همین&

توسط NEWSAMINS در 14 بهمن 1400

اویل فری

کمپرسورباد دندانپزشکی فارغ از روغن یک عدد از پر کاربرد ترین نوع های کمپرسور در بازار استهمین کمپرسور ها که بالاترین تراز ایجاد هوای پاکیزه را به خود اختصاص می دهند حیاتی کاربری زیاد بالایی نیز هستند. هوای فشرده زمانی خوب به حساب می آید که خالص باشداهمیت استفاده از دستگاهی که اهمیت روغن فعالیت می کند این خطر وجود دارد که هوای ایجاد شده به روغن آغشته شود و همین هزینه تولید شما را افزایش می دهدبه جهت رسیدگی به همین نگرانی، بسیاری از شرکت ها به کمپرسور سوای روغن یا این که اویل فری روی آورده اند. امروزه کمپرسور فارغ از روغن، در حالا تبدیل شدن به متداول خیس نوع کمپرسور ها در بازار است، زیرا موجب صرفه جویی متعددی در هزینه ها می شود. در ادامه به معرفی طریق فعالیت کمپرسورباد سوای روغن خوا‌هیم پرداخت و آن‌گاه در خصوص انواع، کاربرد ها و مزایای این کمپرسور های بدون روغن توضیح خوا هیم داد. ----

کمپرسورباد سوای روغن چطور فعالیت می کند؟

برای اینکه به رخ تام طریق کار کمپرسورباد سوای روغن را درک کنید و برهان ارتفاع قدمت بسیار همین دستگاه ها را متوجه شوید، بایستی به رخ قدم به قدم در خصوص طرز فعالیت بخش های گوناگون آن تفسیر دهیم. در ادامه خوا هیم دید کمپرسور سوای روغن به چه صورت آغاز به کار کرده و در غایت هوای خالص را به شما می دهد. 

کشیدن هوا به داخل

 کمپرسور سوای روغن عمل خود را اهمیت به داخل کشیدن هوا از طرز روزنه های ورودی و عبور دادن آن از فیلتر های خویش برای اطمینان از پاکیزگی آن ها شروع می کندبه کار گیری از فیلتر، احتمال صدمه به کمپرسور و قطعات داخلی آن را به حداقل می رسانداین فیلترها به ترازو به اندازه کار کشته میباشند تا از ورود گرد و غبار، خاک و قطعات ریز به باطن کمپرسورباد خودداری کنندبا باز شدن دریچه ورودی، کمپرسور هوا را وارد محیط خویش کرده و در وضعیت بارگذاری شده قرار می گیردزمانی که دریچه ورودی بسته شود، کمپرسور در موقعیت غیربارگذاری قرار می گیرد و آغاز به تولید فشار می کند. در دوران شروع به کار و تحویل دادن هوا، کمپرسور قادر به باز کردن دوباره روزنه محل ورود و گرفتن هوا نیستزمانی که کمپرسور پس از واضح شدن شروع به کشیدن هوا از طرز دریچه محل ورود می کند، هوا در گام اول وارد قسمت قلیل فشار کمپرسور می شود.

اولین قسمت کمپرسورباد

مطلقا متوجه شده اید که کمپرسور می تواند باعث تولید گرما شود و همین هم به عامل عملکرد بدون روغن نصیب اندک فشار کمپرسور استنصیب های مختلف کمپرسور معمولا در فشار 2 و نیم توشه می توانند عمل نمایند و فقط فشرده نمودن هوا می تواند رتبه حرارت دستگاه را به 180 مرتبه برساند. به ادله عدم وجود مایعی برای گرفتن گرما از سیستم، دمای کمپرسورباد بدون روغن تا حدود دو برابر بیشتر از کمپرسور هایی که از روغن به کار گیری می نمایند بالا می رود. قطعات فارغ از روغن هوا را فشرده کرده و بعد از آن به سمت کمپرسور می فرستند تا خنک شود و بتوان از همین هوا مهم رتبه متعادل در کار های متفاوت به کار گیری کرد. 

کمپرسورباد دندانپزشکی 

دسترسی اینترکولر

بعد از آن از فشرده شدن اولیه، پبستون ها هوا را به سمت یک اینترکولر می فرستند تا خنک شده و به جهت فشرده سازی بعدی فراهم شود. بسته به مدل کمپرسور بدون روغن، این سطح ممکن میباشد برای فشرده سازی بعدی و یا این که مرحله اخیر فشرده سازی هوا انجام شود. فشرده سازی هوا موجب گرم شدن آن می شود و به این استدلال اکسیژن موجود در هوا کمتر یافته و دانسیته هوا را ناچیز می کند. خنک نمودن هوا یک عمل ساده و اول برای غنی خیس و مالامال اکسیژن خیس کردن هوا می باشد که موجب می شود در صورتی که کمپرسور از یک موتور احتراق داخل استعمال می کند، سوخت بهتر و قادر تری دریافت کند و عملکرد موتور افزایش یابد. اینترکولرها به دو استدلال واجب هستند. اول، آنان هوا را به دمای مطلوب می رسانند تا خطر زخم های مربوط به گرما را به دست کم کمتر دهند. دوم، اینترکولر ها اذن می دهد هوا در پمپ دو سطح ای مهم PSI مضاعف بالاتری فشرده شود و روند خنک کننده به همین مفهوم است که تراز دوم اصلی سایش کمتری مواجه خواهد شد. هوای خنک شده ممکن می باشد غلیظ شود و به همین علت اینترکولر حساس فیلتر هایی به جهت گرفتن رطوبت و آب از هوا استهمین فیلتر ها به تله رطوبت دارای شهرت هستند. پس از سرد شدن در اینترکولر، هوا به جهت فشرده سازی دوباره به کمپرسورباد سوای روغن بازگردانده می شود. 

فشرده سازی دوم و بیشتر

- بر اساس طراحی کمپرسورباد، هوا به گوشه و کنار مهم یا این که محفظه دوم فشرده سازی باز خواهد گشت و به وسیله نصیب لبریز فشار گزینه فشرده سازی قرار خواهد گرفت. بیشترین فشاری که در این مرحله به آن خواهید رسید به طور معمول دربین 116 تا 145 کیلو بر متر مربع است. هوا دوباره بدلیل عدم وجود مایع خنک کننده بسیار داغ می شود و به همین عامل به سرد نمودن مجدد نیاز خواهد داشت.

آماده سازی هوا و دسترسی به خنک کننده بعدی

 در ارتفاع مرحله دوم فشرده سازی، هوا به دمای حدود 50 جايگاه می برسد و قبل از اینکه بتوان آن را در سایر تجهیزات استفاده کرد، نیاز به خنک سازی مجدد دارد. خنک کننده بعدی پس از پروسه آخرین فشرده سازی، هوا را خنک کرده تا بتوان آن را به مهربانی ذخیره کرد. همانطور که هوا از خنک کننده بعدی عبور می کند، از یک روزنه هم تحلیل عبور دیتا می شود که به جهت پرهیز از جریان برگشتی طراحی شده است. وظیفه این دریچه بررسی اطمینان از فشرده شدن تام هوا و رسیدن سوای خلل آن به محل ذخیره سازی و مخزن است. جریان برگشتی باعث صدمه به تجهیزات شده و کارایی کمپرسور را تحت تاثیر قرار می دهدبخش اعظمی از کمپرسور ها، علی الخصوص کمپرسور های برگشتی، اهمیت سیستم های لرزش گیر هستند که دقیقا پس از خنک کننده بعدی کارگزاشتن شده انداین سیستم های لرزش گیر به شکلی طراحی شده اند که ویبره ها و لرزش های ایجاد شده به وسیله موتور کمپرسور را کمتر می دهند. لرزش ها ممکن میباشد به دستگاه های خروجی رسیده و از اندازه گیری صحیح فشار هوا دوری کنند. در اخیر هوای فشرده ایجاد شده می تواند ذخیره شود یا به شکل مستقیم آیتم به کارگیری قرار گیرد.

 

:منبع

جم دنتال

آخرین مطالب