چرا جوش سر به سر میلگرد؟ و معرفی آن

https://www.puyagostar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/جوش سر به سر
جوش سر به سر در ژاپن از سال 1953 استفاده می شود. این تکنیک از مرحله اول در صنعت راه آهن و همچنین اتصال سر به سر در صنعت ساختمان استفاده می شود. جوشکاری میلگرد روش اصلی اتصال میلگرد در ژاپن است.

جوشکاری سر به سر میلگرد:

فناوری پروسه فورجینگ در سال 1952 با مقصود به کارگیری در صنعت راه‌آهن ابتکار و توسعه و گسترش یافت. با توسعه و گسترش ساخت و ساز و پرورش شهرها و ساختمانهای بلند اعتنا به قضیه ارتقا و استحکام ساختمانها برای نگهداری جان و سرمایه ساکنان اهمیت یافته است و این فرایند به جهت ضریب ایمنی بالا و کاهش هزینه ها میباشد حوزه.

دستگاه جوش فورجینگ:

فن آوری جوشکاری فورجینگ راهی مطمئن و سریع برای اتصال آرماتور در بنا های بتنی پروژه های صنعتی و عمرانی میباشد.

تقویت زلزله ، کاهش مصرف آرماتور ، کاهش چگالی آرماتور و یکپارچگی بتن از مزایای این نحوه با سهولت به کار گیری در همه بنا های بتنی مثلا فونداسیون ، دیوارها ، ستون ها ، تیرها و .. میباشد.
در فناوری جوشکاری سر به سر میلگرد، به جای همپوشانی آرماتورها یا این که اتصال آرماتورها با به کار گیری از یک وصله مکانیکی ، این دو آرماتور با اعمال حرارت و فشار هیدرولیک ، که نیاز به گرمای اکسی توسین دارد ، به هم متصل میگردند.
عدم نیاز به برق سه فاز ، سهولت انجام ، سرعت بالای اجرا ، امکان فعالیت در تک تک شرایط های کارایی و قابلیت حمل دستگاه از مزایای این شیوه میباشد.
کاربرد این شیوه در اتصال آرماتور فونداسیون ، ستون های آرماتور ، پیچ های تقویت کننده ، تیرهای تقویت کننده ، تقویت دیوار ، نوارهای تقویت شده شکسته ، ضایعات تقویتی میباشد.

یکی از شرکتهای نمونه خارجی این روش:

https://www.linkedin.com/pulse/rebar-couplers-types-applications-ask-dextra-kevin-hany/

مزایای شیوه جوش سر به سر میلگرد:

کاهش مصرف تا 30 درصد
به دلیل عدم استفاده از فناوری های جدید ، سالانه صدها هزار تن تقویت کننده به دلیل استفاده از روش سنتی همپوشانی مصرف می شود. اجرای روش جوشکاری سر به سر میلگرد می تواند با حذف همپوشانی و خرابی ، در مصرف آرماتور صرفه جویی قابل توجهی (تا 30٪) داشته باشد.

تقویت
با اعمال روش جوشکاری آرماتور ، به دلیل کاهش مصرف آرماتور ، وزن اصلی سازه کاهش می یابد و بر این اساس نیروهای گرانشی جانبی کاهش می یابد و در نتیجه مقاومت سازه در برابر زلزله افزایش می یابد. همچنین به دلیل افزایش سطح مقطع آرماتور و حفظ نیروی یکنواخت در محل اتصال و شباهت خواص فیزیکی آرماتور در محل اتصال با آلیاژ آلیاژ پایه ، مقاومت مکانیکی آرماتور در مفصل از سایر نقاط در امتداد آرماتور بالاتر است.

عملکرد بهتر
با انجام جوشکاری تقویتی سر به سر ، به دلیل کاهش حجم اضافی آرماتور در اتصالات و کاهش خطاهای انسانی هنگام اتصال آرماتور ، امکان ارتعاش بهتر بتن ؛ آنچه در ساخت سازه های بتنی یک مشکل بسیار مهم است حل می شود و تضاد بتن با آرماتور افزایش می یابد که در نهایت خواص فیزیکی و مکانیکی بتن مسلح را بهینه می کند.

 •  با حذف همپوشانی ها و سوراخ ها تا 30٪ در مصرف شیر صرفه جویی فرمائید.
 •  کاهش زمان ، پرسنل ، حمل و نقل به جهت کاهش مصرف و کاهش قیمت
   اتصالات غیر مصرفی را متصل کرده و مجدداً از آنان استفاده فرمایید.
 •  به جهت کاهش مصرف آرماتور ، وزن اساسی بنا و به صورت نسبی نیروهای گرانشی جانبی کاهش مییابد و در نتیجه مقاومت بنا در قبال زمین‌لرزه ارتقاء مییابد.
 •  این سیستم خطای انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد (مشاهده گردیده‌است که پرسنل اجرایی طول همپوشانی را برای کاهش پرتاب آرماتور کاهش میدهند که‌این امر سبب کاهش مقاومت آرماتور در اتصالات و در نتیجه کاهش استحکام بنا میشود).
 •  به جهت کاهش حجم مازاد آرماتور در نقاط اتصال ، قابلیت ارتعاشات بهتر از بین می رود که تا کنون اختلال بسیار مهمی بوده میباشد و ارتعاش بهتر و مطلوب تری امکان پذیر میباشد.
 •  به جهت کاهش حجم مازاد آرماتور ، ناهمخوانی بتن با آرماتور ارتقاء مییابد.
 •  مقاومت را در نقطه اتصال ارتقاء دهید تا مقاومت در‌این نقطه بیشتر از نقاط دیگر در امتداد میلگرد باشد.
 •  نگهداری خاصیت متالورژی میلگرد.
 •  قابلیت و امکان اتصال ، با دستکم طول ریشه
 •  یکپارچگی تجزیه و تحلیل بار در محل اتصال را محافظت می کند
 •  دارنده تأیید فنی مرکز ساختمان و مسکن و استانداردهای ملی میباشد
 • صرفه جویی در به کارگیری از دستگاه های جوش سر به سر میگلرد
 •  با حذف همپوشانی و پرتاب در مصرف آرماتور حدود 20 تا 30 درصد صرفه جویی فرمائید.
 •  صرفه جویی در طی کارکردن و نیاز به نیروی انسانی کمتر برای ارتقا سرعت جوشکاری
 •  کاهش حمل و نقل به جهت کاهش مواد مصرفی

 

 

ایندکسر